Partnerství

CCF úzce spolupracuje se skupinou Conseq. Toto spojení
umožňuje využít synergických efektů v oblasti investičního
bankovnictví a investičního managementu.


Conseq je největší nezávislý investiční manager v ČR s
dlouhodobými zkušenostmi od roku 1994.


Skupina Conseq poskytuje následující služby:

 • Obstarání nákupu a prodeje investičních fondů;

 • Obstarání nákupu a prodeje ostatních investičních
  nástrojů;

 • Obhospodařování individuálních portfolií na základě
  dohodnuté investiční strategie;

 • Zakládání, obhospodařování a administrace
  investičních fondů;

 • Penzijní spoření.

Produkty Conseq jsou zaměřeny nejen na veřejně obchodované investiční nástroje, ale také na nemovitosti a další alternativní investiční aktiva.

Consq