Zaměření: 

M&A poradenství

Poradenství při nákupu a prodeji podniků je klíčovou službou CCF. „Řešení na míru“ je naše motto v budování důvěrných vztahů s klienty, kterým je CCF k dispozici po celou dobu trvajícího transakčního procesu.

 

Společnost CCF nabízí komplexní portfolio služeb v oblasti nákupu a prodeje firem zahrnující:

 • Pečlivou definici cílů klienta;

 • Přípravu struktury transakce vedoucí k dosažení cílů klienta;

 • Vedení celého procesu transakce;

 • Koordinace a řízení jednotlivých částí procesu akvizic, fúzí a dalších restrukturalizačních procesů.

 

CCF klade zvláštní důraz především na přípravu diskrétního poradenství a dosažení nejvyšší kvality.

 

Akvizice

CCF poskytuje své poradenské služby zájemcům o akvizice (nákupy) společností, a to jak na území České republiky, tak Slovenska. CCF obvykle řídí celý transakční proces, který zahrnuje následující činnosti:

 • Vyhledání potenciálních cílů;

 • Shromáždění základních informací o potenciálních cíle a jejich prvotní analýza;

 • Strukturaci transakčního procesu a výběr správného načasování transakčních kroků;

 • Oslovení vlastníků a vedení jednání s nimi;

 • Organizace právní a finanční prověrky včetně asistence při výběru právních a finančních poradců;

 • Asistence při přípravě transakční dokumentace;

 • Asistence při vypořádání transakce.

 

Divestice 

Divestice (prodeje) podniků reprezentují významnou část projektů CCF. Na základě poznatků získaných realizací obdobných projektů, poskytujeme unikátní skladbu detailních informací z lokálního prostředí v kombinaci s mezinárodními standardy.

 

CCF obvykle řídí celý transakční proces, který zahrnuje následující činnosti:

 • Analýza a ocenění společnosti;

 • Vypracování informačního memoranda;

 • Identifikaci potenciálních investorů a vyhodnocení jejich zájmu;

 • Strukturaci transakce a výběr správného načasování transakčního procesu;

 • Jednání s potenciálními zájemci;

 • Podporu prezentace společnosti a návštěv investorů ve společnosti;

 • Koordinaci a řízení právních či jiných poradců klienta;

 • Asistenci při vypořádání transakce.

 

Poradenství při získávání dluhového a akciového kapitálu

Součástí naší poradenské činnosti je i poradenství při získávání nového kapitálu, ať už pro generování růstu společnosti, nebo pro financování akvizic.

 

Může se jednat o financování:

 • Dluhového kapitálu (bankovní dluh, dluhopisy);

 • Akciového kapitálu (private equity, vstup na kapitálový trh).

 

Navrhneme vhodnou strategii v souladu s cíli klienta a připravíme funkční strukturu financování.

 
 

Tržní ocenění firem a jejich částí

Důležitou disciplínou při akvizicích a divesticích společností je

tržní ocenění - stanovení nákupních či prodejních cen společnosti nebo jejích aktiv.

Pravidelná aktualizace hodnoty společnosti je klíčem pro optimální volbu strategických rozhodnutí klienta.

Standardně používané metody ocenění: výnosové, komparativní (metoda odpovídá účelu ocenění
a specifickému charakteru předmětu ocenění).

Ocenění pro účely:

 • Nákup a prodej firem nebo jejich částí;

 • Vypořádání partnera při odchodu ze společnosti;

 • IPO – vstup společnosti na burzu;

 • Stanovení výměnných poměrů (fúze).

Poradenství při tvorbě hodnoty

Ocenění je důležitou podporou pro strategická rozhodnutí managementu i majitelů společností. CCF je připraveno podpořit své klienty v následujících situacích:

 • Ochrana a zhodnocení majetku klienta;

 • Obnovení či posílení dlouhodobého růstu společnosti;

 • Návrhy nových strategických plánů či změna realizace současné strategie společnosti;

 • Zohlednění rodinných hodnot a zajištění fungování rodinných firem v delším časovém období.

Asistenční a poradenské služby v záležitostech:

 • Nástupnictví;

 • Posílení hodnoty společnosti;

 • Identifikace rizik podnikání;

 • Nastavení systému motivace a oceňování zaměstnanců;

 • Corporate Governance.